O NAMA

Udruženje privrednika i poljoprivrednika SRBIJANKA  je nevladina organizacija čiji je osnovani cilj oživljavanje i unapređenje života kako na selu tako i u gradu. Ideja samog uduženja je da promoviše kolubarski okrug  u oblasti privrede, poljoprivrede i turizma. U sklopu udruženja osnovali smo i medijski portal
 
 Ciljevi i zadaci Udruženja SRBIJANKA
 
  • Unapređenjenje rada novinara koji prate ovaj sektor.
  • Edukacija seoskog stanovništva iz oblasti poljoprivrede na seminarima stručnim predavanjima radionicama i posredstvom medija.
  • Predstavljanje najnovijih naučnih i tehničkih dostignuća u poljoprivredi i privredi.
  • Zalaganje za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
  • Međunarodna saradnja sa institucijama i privredom.
  • Afirmacija sela i seoskog stanovništva naročito žena ekonomski i socijalni razvoj žena na selu.
  • Razvoj turizma.
  • Negovanje tradicionalnih vrednosti i upoznavanje sa duhovnom baštinom.
  • Uspostavljanje komunikacija kreativni rad sa ljudima različitih verskih i rasnih zajednica širenje ideje demokratije principa ljudskih prava i razvijanje ekološke svesti.


UDRUŽENJE PRIVREDNIKA I POLJOPRIVREDNIKA

SRBIJANKA

Adresa: Koste Andrića bb, Valjevo

Telefon: +381 (0) 60  071 2355

E-mail: magazinsrbijanka@gmail.com