KO JE ZAPRAVO DOKTOR RADOSAV VUJIĆ?

AKTUELNOSTI I DOGAĐAJI STOČARSTVO

Dr Radosav Vujić je rođen 6. oktobra 1958. godine u Grčiću.

Zvanje diplomiranog inženjera za stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu stekao je 1981. godine.

Zvanje magistra stekao je 1989. godine sa temom: ,,Prilog poznavanja uticaja načina držanja tovnih junadi na ispoljavanje proizvodnih efekata i zdravsteveno stanje,,

Zvanje doktora nauka na Poljoprivrednom Fakultetu u Zemunu stekao je 1998. sa temom ,,Reproduktivne i proizvodne osobine sjeničkog soja pramenke,,

U periodu od 1981. do 1983. godine bio je rukovodilac za stočarstvo u PIK „Požarevac“ ZZ Malo Crniće. U Poljoprivrednoj stručnoj službi Valjevo zaposlen je od 1983. godine kao šef Odseka za stočarstvo, a od 2003. do 2008. godine kao direktor i savetodavac, a kasnije savetodavac.

Učestvovao je u većem broju naučno-istraživačkih projekata iz oblasti stočarstva. Objavio je kao autor i koautor 25 naučnih radova na temu stočarstva i poljoprivrede.

Do sada je napisao

Brošure: ,,Savremeni objekti i tehnologija gajenja ovaca,, i ,,Savremeni objekti i tehnologija gajenja goveda,,

Monografija ,,Krmne leptirnjače,, /Univerzitet Beograd Poljoprivredni Fakultet Zemun/ 2010 sa grupom autora

Priručnik: ,,Unapređenje proizvodnje kabaste stočne hrane na travnjacima,, grupa autora

Dva puta bio ćlan Naučno stručnog saveta pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprirede i šumarstva Republike Srbije.

Član je ocenjivačkih komisija u stočarstvu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Svojim višedecenijskim radom u oblasti poljoprivrede dao je ogroman značaj na unapređenju stočarske proizvodnje, kako na području grada Valjeva tako i na čitavom Kolubarskom okrugu, a posebno u oblasti ovčarstva. Veliki doprinos dao je u širenju gajenja sjeničke ovce u Kolubarskom okrugu, a i šire. Njegov rad se manifestuje i ovčarskom izložbom koju grad Valjevo organizuje više decenija i bez njegovog stručnog doprinosa ova izložba ne bi bila organizovana. Zahvaljujući ovoj izložbi kao i učešću na Novosadskom sajmu poljoprivrede, grad Valjevo je promovisan na najbolji mogući način sa svojim poljoprivrednim proizvođačima i ovčarskom proizvodnjom.

Nagrade i priznanja:

2012- Diploma i zlatna povelja Novosadskog Sajma za dugogodišnji rad na promociji sjeničke ovce na području Valjeva

2009- Zahvalnica Poljoprivrednog Fakulteta u Zemunu za dugogodišnju saradnju

2008- Zlatna plaketa i diploma Zadružnog Saveza Srbije za doprinos unapređenja stočarstva i organizovanja takmičenja.

2008- Zlatna plaketa za doprinos stručnoj saradnji u razvoju stočarstva PIK ,,Pešter,, Sjenica

2008- Nagrada grada Valjeva za oblast nauke

2007- Nagrada za uspešnu saradnju iz oblasti stočarstva opštine Mionica

1992- Zlatna plaketa i diploma Zadružnog Saveza Srbije za doprinos unapređenju stočarstva i organizovanju takmičenja

2022- Nagrada Grada Valjeva u oblasti poljoprivrede.

Od ove godine i član Akademije inovacionih nauka.

Sertifikati:

2009- Edukacija za savetodavne veštine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2010- Edukacija za farm menadžment Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2010- Edukacija za evropske integracije Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2010- Osnovi organske poljoprivrede

2010/2011 Seminar poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije

2011- Edukacija za FADN Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2011- Trening trenera procena potreba poljoprivrednih proizvođača Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2011- Edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2011- Eduakcija za GAP nitratna direktiva

2012- Edukacija za upravljanje stajnjakom

autor : Snežana Birčanin

PODELITE